• Ховд
 • Ховд

2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр тус сумын Туяа компаны хуучин барилгыг засварлаж ашиглалтанд оруу..

Мөст сумын ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний танхим 2014.11.19-нд нээлтээ хийлээ...

Ил тод байдал

төрийн сангийн тайлан 2014 он

..

Төсөв санхүү

Төрийн сангийн тайлангийн нэгтгэл

..

Төсөв санхүү

Сум хөгжүүлэх сан

..

Төсөл хөтөлбөр, Зээл тусламж

орон нутгийн хөгжлийн сангийн тайлан

..

Тендер

Худалдан авах ажиллагааны тайлан

..

Тендер

Тендер

2014 оны 1-р улиралд зарлагдах тендерүүд

Тендер

Төсөл хөтөлбөр, Зээл тусламж

 2013 онд  ОНХС-н хөрөнгөөр хийгдсэн бүтээн байгуулалт, ажил үйлчилгээ 2014 оны төлөвлөгөө

Төсөл хөтөлбөр, Зээл тусламж

Малжуулах төсөл 2013 он

..

Төсөл хөтөлбөр, Зээл тусламж

Сум хөгжүүлэх сан 2013 он

..

Төсөл хөтөлбөр, Зээл тусламж

Санал асуулга

Ховд аймгийн хөгжилд аль салбар нь чухал вэ?

 • 4.8%
  2
 • 4.8%
  2
 • 21.4%
  9
 • 59.5%
  25
 • 9.5%
  4
 • 0.0%
  0