• Ховд
 • Ховд

Сумын төв баруун урд талаас, Сумын төв зүүн хойт талаас

Ил тод байдал

Тендер

2014 оны 1-р улиралд зарлагдах тендерүүд

Тендер

Төсөл хөтөлбөр, Зээл тусламж

 2013 онд  ОНХС-н хөрөнгөөр хийгдсэн бүтээн байгуулалт, ажил үйлчилгээ 2014 оны төлөвлөгөө

Төсөл хөтөлбөр, Зээл тусламж

Малжуулах төсөл 2013 он

..

Төсөл хөтөлбөр, Зээл тусламж

Сум хөгжүүлэх сан 2013 он

..

Төсөл хөтөлбөр, Зээл тусламж

Санал асуулга

Ховд аймгийн хөгжилд аль салбар нь чухал вэ?

 • 5.4%
  2
 • 5.4%
  2
 • 24.3%
  9
 • 56.8%
  21
 • 8.1%
  3
 • 0.0%
  0