Давст баг


ДАВСТ БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

ШИНЭЧИЛИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОЛОН АЙМАГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БАГИЙНХАА АРД ИРГЭДИЙГ САЙХАН АМЬДРАХ БОЛОЛЦООГ ХАНГАХАД МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРЫН ГОЛ ЗОРИЛГО ОРШИНО.

1.ТӨРИЙН БОДЛОГЫН ТАЛААР

1.1 ШАТ ШАТНЫ ТӨР ЗАСГИЙН БОДЛОГО ШИЙДВЭРИЙГ ГАРГАСАН ЦАГ ТУХАЙД НЬ АРД ИРГЭДЭД ХҮРГЭХ ҮҮРЭГ ХҮЛЭЭЖ АЖИЛЛНА 1,2 АЛИВАА АСУУДАЛ ШИЙДВЭРЛЭХДЭЭ АРД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭЭДЛЭН БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭНЭ 1,3 БАГИЙН ТӨВД ХУУЛЬ ДҮРЭМ СУРТАЛЧЛАХ ,БУЛАН,САМБАР БАЙНГА АЖИЛЛУУЛНА

1,4 БАГИЙН АЙЛ ӨРХӨӨР САР БҮРИЙН СҮҮЛИЙН 10-Н ХОНОГТ ТОГТМОЛ ОРЖ САНАЛ БОДЛЫГ НЬ СОНСОЖ ХОЛБОГДОХ ГАЗАР УЛАМЖЛНА ШИЙДВЭРЛҮҮЛНЭ 1,5 ИРГЭДИЙН САНАЛ БОДЛЫГ ОРОН НУТГИЙН ТӨР ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГАД ХҮРГЭЖ САНАЛ ХҮСЭЛТИЙГ АВАХ ДЭВТЭР АЖИЛЛУУЛНА.

2,МАЛЧДЫН НИЙГМИЙН АСУУДЛЫН ТАЛААР 2,1 МАЛЧДЫН АЖ АХУЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ,ХУВИАРАА ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХ ТАЛ ДЭЭР ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ,ТУСЛАМЖ,ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРУУЛАХ ТӨЛӨӨ ИДЭВХ САНААЧЛАГА ГАРГАЖ АЖИЛЛАНА 2,2 МАЛЧДЫН БҮЛЭГ ХОРШООГ ДЭМЖИЖ АЖИЛЛНА 2,3 МАЛЧИН ЗАЛУУЧУУДЫН ЧӨЛӨӨТ ЦАГИЙГ ЗӨВ БОЛОВСОН ӨНГӨРҮҮЛЭХЭД ЗОРИУЛЖ БАГИЙН ӨВӨЛ ЗУНЫ ТӨВИЙН ДЭРГЭД СТАНДАРТ БИЕИЙН ТАМИРЫН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛНА

2,4 МАЛГҮЙ БОЛОН ЦӨӨН МАЛТАЙ ӨРХИЙГ МАЛЖУУЛАХ БОДЛОГЫГ БАРЬЖ ЖИЛД 1-2 ӨРХИЙГ МАЛЖУУЛНА 2,5 БАГИЙН ТӨВИЙГ ШИНЭЭР БАРЬЖ ГАДНА ДОТНО ОРЧНЫГ ТОХИЖУУЛЖ ЗҮЛЭГ МОД ТАРИНА

2,6 БАГИЙН ИРГЭДИЙН ДУНД УРЛАГ ,СПОРТ БУСАД СОЁЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭГ ЦАГ ҮЕТЭЙ НЬ УЯЛДУУЛНА ЗОХИОН БАЙГУУЛНА 2,7 БАГТ G-Mobile –ийн СҮЛЖЭЭГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛНА

ӨНДӨР УУЛЫН БҮС НУТАГ ЗОХИЦОХ ЭРҮҮЛ СҮРЭГТЭЙ, АШИГ ОРЛОГО АРВИН БЭЛЧЭЭРИЙН СҮРЭГТЭЙ БОЛГОХЫГ ЗОРИНО 3, МАЛ АЖ АХУЙН ТАЛААР 3,1 БАГИЙН НИЙТ МАЛ СҮРГИЙГ ЖИЛД НЭГ УДАА ТАРИЛГА ТУУЛЛАГАНД БҮРЭН ХАМРУУЛНА

3,2 БАГЫНХАА НИЙТ МАЛЫГ ЭЭМЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ МАЛ ЭМНЭЛЭГТЭЙ ХАМТАРЧ ХИЙНЭ

3,3 МАЛЧДЫГ ГАМШИГ ЗУДНААС ХАМГААЛАХ ФОНДТОЙ БОЛГОНО 3,4 БАГТ МАЛ УГААЛГЫН ВАНН БАРИНА 3,5 БЭЛЧЭЭР НУТАГ ХАМГААЛАХ ,НУТГИЙН ЗӨРЧИЛ АРИЛГАХ АСУУДЛЫГ БАГ СУМЫН АЛБАТУУДТАЙ ХАМТАРЧ ШИЙДВЭРЛЭНЭ

4,БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ТАЛААР 4.1 ЖИЛ БҮР НЭГ БУЛГИЙН ЭХИЙГ ТОРЛОН ХАМГААЛЖ УС УНДРАГЫГ СЭРГЭЭНЭ 4.2 МАЛЧДЫН ӨВӨЛЖӨӨ ХАВАРЖААНЫ ӨТӨГ,БУУЦЫГ СЭНДИЙЛЭХ ,ХОРТОН ШАВЬЖ ,БЭЛЧЭЭРИЙН ЦАРЦААГ УСТГАХ АЖЛУУДЫГ БАГИЙН ИРГЭД ХӨДӨЛМӨРЧДИЙН ӨРГӨН ОРОЛЦООТОЙГООР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭНЭ 4.3 БОДОНЧ ГОЛЫН САВ ДАГУУ ЖИЛД НЭГ УДАА ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙНЭ 4.4 БАГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН БЭЛЧЭЭР АШИГЛАЛТЫГ ЦАГ УЛИРЛЫН БАЙДАЛД НЬ ЗОХИЦУУЛЖ ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛААС ГАРГАСАН ШИЙДВЭРИЙН ДАГУУ АШИГЛУУЛХЫГ ЗОРЬЖ АЖИЛЛНА 4,5 БАГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ МОД ТАРИХ ОЙН ТӨГӨЛ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫГ санаачилна хийнэ 4,6 БАГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ 1-2 КМ ЗАМЫГ СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ЗАСАЖ ЯНЗАЛНА.

4.7БУЛАГ ШАНД,ГОЛ ГОРХИ ,НУУР ЦӨӨРӨМ ,АН АМЬТАДЫН ТООЛЛОГО,НӨӨЦИЙН СУДАЛГААГ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТРАН ЯВУУЛЖ,БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САН БҮРДҮҮЛНЭ.

4.8 ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗАР,БАЙГАЛЫН ҮЗЭСГЭЛЭНТ ГАЗРУУДЫГ УНАГАН ТӨРӨХӨӨР НЬ БАЙЛГАХ ТАЛ ДЭЭР БАЙНГА АНХААРЧ АЖИЛЛАНА.