Холбоо барих

Холбоо барих Засаг даргын Тамгын газар

Овог, нэр

Албан тушаал

утасны дугаар

 1.  

Н.Цогоо

ИТХ-ын дарга

95950950

 1.  

С. Баасандорж

Засаг дарга

99057809

 1.  

А.Ариунболд

Засаг даргын орлогч

95770441

 1.  

Б.Цэдэнбал

ИТХ-ын нарийн бичиг

99348766

 1.  

Х.Соёлмаа

Тамгын газрын дарга

95439572

 1.  

Б.Нямаа

Төрийн сангийн төлөөлөгч

99917430

 1.  

Б.Ариунтуяа

Эрх зүйн мэргэжилтэн

99433000,  89901009

 1.  

Х.Отгонням

Нягтлан бодогч

99435911

 1.  

С.Ганцоож

Газрын даамал

99434546,  86434546

 1.  

Б.Алтангэрэл

Байгаль орчны байцаагч

95247534

 1.  

Э.Алтангэрэл

Байгаль хамгаалагч

99437493

 1.  

А.Туяа

Татварын байцаагч

99475964

 1.  

Б.Сугарбат

ИБМ-ийн мэргэжилтэн

99438315

 1.  

Б.Лхагвасүрэн

Нийгмийн даатгалын мэргэжилтэн

95439118

 1.  

С.Чулуунсүх

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн

99709788

 1.  

М.Баатарсүрэн

МЭҮТ-ын мэргэжилтэн

99477639

 1.  

И.Эрдэнэлхагва

Нийгмийн ажилтан

99581773

 1.  

Д.Мөнхбат

Бичээч

94440100

 1.  

Ж.Лхагвадорж

МЭҮТ-ын мэргэжилтэн

95247758

 1.  

В.Цэвээнпүрэв

Жолооч

99863085

 1.  

Цэрэндаваа

Жолооч

99439368

 1.  

О.Мөнхцэцэг

Үйлчлэгч

95890222

 1.  

Д.Отгонмандал

Үйлчлэгч

99476153

 1.  

А.Сүхбаатар

Галч

95209238

 1.  

Д.Ганцоож

Галч

95917171

 1.  

Ч.Ягаандорж

Улаантолгой багийн Засаг дарга

99490186

 1.  

С.Лууяа

Улаантолгой багийн ИНХ-ын дарга

95247740

 1.  

Ш.Мөнгөнтуяа

Цэцэггол багийн Засаг дарга

95666644

 1.  

Х.Нямдорж

Цэцэггол багийн ИНХ-ын дарга

99472348

 1.  

М.Энхтайван

Баянхайрхан багийн Засаг дарга

95439835

 1.  

Бадамсэрээжид

Баянхайрхан багийн ИНХ-ын дарга

95126677

 1.  

Х.Дамдинбазар

Давст багийн Засаг дарга

94330445

 1.  

П.Давааням

Хужирт багийн Засаг дарга

95382747

 1.  

Х.Камель

Цагдаа

99707007

Хаяг:

Засаг дарга:    утас 99057809

Хурлын дарга   утас  95950950

Орлогч дарга   утас  95770441

Тамгын дарга утас   95439572

Бидэнтэй холбогдох

Нэр (*)

И-мэйл (*)

Зурвас (*)